Защо био кратко?

Био почистването е здравословен начин да почистиш.

Био почистването е здравословен и безопасен метод за справяне с всеки вид замърсяване. В днешни дни все повече клиенти започват да търсят по безопасен и натурален вариант, който да замени вредните химически препарати, които често пъти могат да причинят алергични реакции или увреждане на кожата при допир. Много от традиционните препарати не са подходящи за употреба по време на бременност, тъй като могат да причинят гадене и повръщане ако бъдат вдишани. Според направени проучвания е възможно да има връзка между респираторните проблеми при децата и използването на традиционни почистващи препарати по време на бременност, включително инфекции на долните дихателни пътища и хрипове.