ЕС Ковид 19

eu1 eu2

 

Проект и главнацел:BG16RFOP002-2.073-0793-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, с цел  “Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места”  

Бенефициент: “ФАСТ КЛИЙН БИО”ЕООД  

Обща стойност:10 000 лв., от които 8 500 лв.европейско и 1 500 лв. националносъфинансиране.   Начало: 23.06.2020г.Край: 23.09.2020 г.