Видове почистване

Фаст Клийн Биo предлага богата гама услуги за почистване, както и възможност да изберете сами вида на почистването.

- еднократно или абонаментно, и препаратите, които да бъдат използвани -  био, еко или стандартни препарати.

Видовете почистване са:

 • Еднократно
 • Абононаменто

Варианти на почистване:

 • Клас A - Био почистване
 • Клас B - Еко почистване
 • Клас C - Стандартно почистване

Видовете услуги, които предлагаме:

 • Почистване на домове
 • Почистване на офиси
 • Почистване на търговски обекти
 • Почистване на сгради
 • Почистване при настаняване или изнасяне
 • Почистване след ремонт
 • Почистване и пране на автомилен салон
 • Други - почистване на отделни части